„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Kampania informacyjno-promocyjna w ramach projektu pt.

Promocja Maślanki Garwolińskiej naturalnej, Twarogu Garwolińskiego półtłustego, Twarogu Garwolińskiego tłustego, Serka Homogenizowanego waniliowego oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Jakość Tradycja).

Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów
Wiejskich 2014-2020 – Poddziałanie 3.2 Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym.

Operacja obejmuje przeprowadzenie kampanii reklamowej następujących produktów:

1. Twaróg Garwoliński tłusty
2. Twaróg Garwoliński półtłusty
3. Serek Homogenizowany waniliowy
4. Maślanka Garwolińska naturalna

Cel realizacji działania
Promocja Maślanki Garwolińskiej naturalnej, Twarogu Garwolińskiego półtłustego, Twarogu Garwolińskiego tłustego, Serka Homogenizowanego waniliowego oraz upowszechnienie wiedzy o tych produktach i systemie jakości, w ramach którego te produkty zostały wytworzone (Jakość Tradycja).

Cel szczegółowy
W Polsce nadal obserwuje się niski poziom wiedzy na temat istnienia unijnych i krajowych systemów jakości, w ramach których wytwarzane są wysokojakościowe produkty. W rezultacie utrzymuje się niski popyt na te produkty. Działania informacyjne i promocyjne realizowane w ramach projektu, skierowane są do konsumentów (osoby spożywające maślankę, twaróg, serek homogenizowany, w wieku 25-65 lat, głównie mieszkańcy miast), w szczególności w celu zapoznania ich z produktami objętymi dotacją oraz zwrócenia uwagi na specyficzne cechy produktu (produkty wysokiej jakości o tradycyjnym charakterze, posiadające szczególną jakość, reputację, wytwarzane wg tradycyjnych receptur). Dotarcie do konsumenta ma na celu zwiększenie wiedzy w zakresie wysokojakościowej produkcji, a tym samym wzrost popytu na te produkty.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

POZNAJ NASZE PRODUKTY

Twaróg Garwoliński tłusty i półtłusty
to produkt ceniony od lat za swój doskonały
smak. Certyfikowany znakiem „Jakość Tradycja”
twaróg dostępny jest w wariancie tłustym
i półtłustym. Każdy jest od lat ręcznie pakowa-
ny w pergamin, co podkreśla jego tradycyjny
charakter.

Maślanka Garwolińska naturalna
powstaje w procesie fermentacji z najwyższej
jakości mleka. To naturalny, niskokaloryczny
napój polecany osobom na diecie oraz po
kuracji antybiotykowej ze względu na obecność
dobroczynnych bakterii.

Serek Homogenizowany waniliowy
powstaje z twarogu odtłuszczonego
z dodatkiem śmietanki homogenizowanej
oraz wsadu smakowego. Jego waniliowy
smak uwielbiają zwłaszcza dzieci, dlatego
jest chętnie kupowany przez mamy.

POZNAJ NASZE PRODUKTY...

Twaróg Garwoliński tłusty i półtłusty
to produkt ceniony od lat za swój doskonały
smak. Certyfikowany znakiem „Jakość Tradycja”
twaróg dostępny jest w wariancie tłustym
i półtłustym. Każdy jest od lat ręcznie pakowa-
ny w pergamin, co podkreśla jego tradycyjny
charakter.

Maślanka Garwolińska naturalna
powstaje w procesie fermentacji z najwyższej jakości mleka. To naturalny, niskokaloryczny napój polecany osobom na diecie oraz po kuracji antybiotykowej ze względu na obeność dobroczynnych bakterii.

Serek Homogenizowany waniliowy
powstaje z twarogu odtłuszczonego z dodatkiem śmietanki homogenizowanej oraz wsadu smakowego. Jego waniliowy smak uwielbiają zwłaszcza dzieci, dlatego jest chętnie kupowany przez mamy.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Z NAJLEPSZEGO MLEKA

PRODUKTY ZE ZNAKIEM JAKOŚĆ TRADYCJA

Twaróg Garwoliński tłusty i półtłusty, Maślanka Garwolińska naturalna
oraz Serek Homogenizowany waniliowy zostały wyróżnione certyfikatem JAKOŚĆ TRADYCJA.
Celem znaku krajowego systemu jakości żywności jest wyróżnianie produktów żywnościowych
wysokiej jakości z uwzględnieniem produktów tradycyjnych.
Oznaczenie daje pewność, że producent wykorzystał do wytworzenia produktu surowce, których pochodzenie jest identyfikowalne i które nie zawierają komponentów GMO.

Znak JAKOŚĆ TRADYCJA przyznawany jest produktom
mającym co najmniej 50-letnią historię wytwarzania.

Cenione przez konsumentów lokalne produkty nabiałowe certyfikowane znakiem
Jakość Tradycja powstają z najwyżej jakości mleka. Każdy z nich wytwarzany starannie,
w pieczołowitym procesie nawiązującym do tradycyjnych metod wyrabiania nabiału.
Dzięki temu powstają produkty wyróżniające się naturalnym smakiem,
których jakość mówi sama za siebie.

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

CZY WIESZ ŻE...

TWARÓG GARWOLIŃSKI TŁUSTY I PÓŁTŁUSTY:

 • ma prosty skład
 • jest cennym źródłem wielu składników odżywczych i witamin
 • jest niezbędny w diecie sportowców
 • poprawia koncentrację, eliminuje zmęczenie, dobrze wpływa na układ nerwowy
 • dobrze wpływa na cerę i redukuje zmarszczki
 • może być głęboko nawilżającą i odżywczą maseczką na twarz

MAŚLANKA GARWOLIŃSKA NATURALNA:

 • ma prosty skład
 • ułatwia trawienie pokarmów, wspomaga odchudzanie
 • łagodzi objawy nietolerancji laktozy
 • wskazana w profilaktyce przeciwnowotworowej oraz chorób układu krążenia
 • stanowi idealną bazę do pysznych shake’ów

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.” Materiał opracowany przez Okręgową Spółdzielnię Mleczarską Garwolin. Instytucja Zarządzająca PROW 2014-2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Materiał współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym”

Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

OKRĘGOWA SPÓŁDZIELNIA
MLECZARSKA GARWOLIN

ul. Ogrodowa 17
08-410 Wola Rębkowska
e-mail: osm@osmgarwolin.pl

CENTRALA
tel. +48 (025) 682-22-61
fax. +48 (025) 682-22-63

Źródła:
1. Przegląd Mleczarski, wydanie 7 lipiec 2020, Rola produktów mlecznych w diecie osób starszych, strony 22-23;
2. Haigis M.C. i in., Mammalian sirtuins – emerging roles in physiology, aging and calories restriction, Genes and Development 2006, 20, 2913-2921.
3. Siedlecka K. i in., Sirtuiny – enzymy długowieczności?, Gerontologia Polska 2005, 13(3), 147-152.
4. Włodarek D., Znaczenie diety w zapobieganiu osteoporozie. Endokrynologia, Otyłość i Zaburzenia Przemiany Materii 2009, tom 5, nr 4, strony 245-253;
5. Dokument Światowej Organizacji Zdrowia: Country Cance Profil 2014; 
6. Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej NIZP-PZH, www.ncez.pl;
7. Przegląd Mleczarski wydanie 3 marzec 2017, strony 18-20, artykuł naukowy dr inż. Elżbiety Tońskiej i dr inż. Joanny Klepackiej „Sery twarogowe jako źródło wybranych makroelementów – Mg, Ca, P;
8. Kunachowicz H., Nadolna I., Przygoda B., Iwanow K., 2005, Tabele składu i wartości odżywczej żywności, PZWL, Warszawa;
9. Przegląd Mleczarski wydanie 1 styczeń 2007, Szpendowski J i wsp., Technologia serów twarogowych o podwyższonej wartości odżywczej, strony 4-9.
10. Jarosz M.: Normy żywności i żywienia populacji polski, 2017;
11. Siemianowski K., Szpendowski J., Problemy Higieny i Epidemiologii, 2014, „Znaczenie twarogu w żywieniu człowieka”, strony 117-119;
12. Mizera K, Pilis W., Znaczenie żywienia w sportach siłowych w różnych fazach ontogenezy człowieka Med. Sport Pract 2008, strony 73-84;
13. Biernat., Wyka J., Stan odżywiania w aspekcie stanu zdrowia, Nowy Lek, 2011, strony 209-212;